Zondag 10 juli vond al weer de 9e de kaatspartij van dit seizoen plaats van onze kaatsvereniging. De jeugd, die de donderdag voorafgaande aan deze partij ook al weer om de befaamde diploma’s had gestreden, stond om 9.00 uur te popelen om te beginnen. Er werd gekaatst in 5 categorieën.

In de klasse welpenbeginners werd zo vel en spannend gestreden dat er maar liefst 4 prijswinnaars waren, hierbij waren de eerste prijzen voor Werner Bosma en Jurre Duizendstra en de tweede prijzen voor Jentsje Wiarda en Esmee Kooistra.

Bij de welpenmeisjes kun je merken dat de meiden allemaal vaker weggaan te kaatsen waardoor het niveau van de kaatssters dichterbij elkaar komt te liggen kortom ga zo door. Hierbij was de prijsverdeling als volgt: 1e prijs Ilse Kooistra en Renske Wiarda en de tweede prijs was voor Marrit de Groot en Nynke Wierda

Bij de welpenjongens zagen we een paar jonge gezichten weer terug die na een kleine afwezigheid weer het kaatsen hebben opgepakt, dit vinden we natuurlijk geweldig en we hopen dat we deze jongens er de rest van het seizoen en volgend seizoen ook weer bij hebben. Hier ging de 1e prijs  Tymo Duizendstra en Jurjen Hiemstra naar en de tweede prijs naar Sjoerd van der Hem en Boaz Compagne

Bij de pupillenmeisjes stonden 4 partuur op de lijst waardoor die een competitie met elkaar konden spelen. Onder de bezielende leiding van Rinny en Ane Bertus werd hier ook volop gestreden en werden de prijzen als volgt verdeeld: 1e prij Sanne van Vilsteren en Ise Meckes de 2e prijs ging naar Sigrid Timersma en Marije Wiarda

Vanwege de geringe deelname bij de schooljeugd hebben we in deze categorie de sterkste pupillenjongens bijgevoegd. Hierdoor ontstond een lijst met 4 partuur waardoor ze hier ook een competitie konden spelen. Tot onze spijt viel 1 kaatser uit met een zogenoemde “doorgeslagen hand” waardoor de wedstrijd voortijdig beslist was. Wij hopen dat de vakantieperiode een positieve invloed heeft zodat iedereen er na de vakantie weer fris en fruitig bij staat voor de laatste partijen van dit seizoen. De uitslag was hier als volgt: 1e prijs Sander v/d Velde en Tara v/d Meulen en de 2e prijs was hier voor de gebr. Veldhuis (Redmer & Sybrand).

S’middags was het de beurt aan de senioren van deze, door V.O.F. Velduis gesponsorde, partij om hun kunsten te etaleren. Tot onze verheuging hadden zich voor deze partij 8 dames opgegeven , voorgaande partijen moesten we de klasse een paar keer laten varen tot onze spijt, maar deze keer tot onze vreugde niet. Wij hopen dat deze trend zich voortzet! Misschien dat onze voorzitter zichzelf ziet als een tijdelijke kinderoppas zodat we ook nog een paar afgelopen jaren geworden moeders aan dit rijtje toe kunnen voegen, wie weet!

In beide klassen, zowel dames als heren werd er een competitie gespeeld. Bij de dames ging de 1e prijs naar Jente v/d Hem en Jelly Greta van Vilsteren, de 2e prijs ging naar Eveline v/d Meulen en Baukje van der Meulen

Bij de heren ging de 1e prijs naar Job Veldhuis en “good old”Jan Zantema, de 2e prijs was hier voor Jeroen de Vries en Jentje Zantema (“seun van”).
Wij hopen jullie allemaal terug te zien in het laatste gedeelte van dit kaatsseizoen met op 4 september de afsluitende bekerpartij!!

De kaatsers en het bestuur van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën danken de sponsor van deze wedstrijd; V.O.F. Veldhuis uit Raerd