Op zaterdag 11 juni stond er een KNKB pupillenmeisjes Afd en een pupillenmeisjes d.e.l partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Voor de Afdeling waren er 15 parturen ingeschreven en voor de opstap d.e.l stonden 7 namen op de lijst. Deze lijst werd aangevuld met de verliezende parturen van de Afd. Na de eerste omloop werd er geloot, zodat er bij de d.e.l uiteindelijk 11 parturen van start konden gaan.

In de Afd stak het partuur van Makkum er met kop en schouders bovenuit. Alle partijen, inclusief de finale tegen het partuur van Irnsum, werd met grote overmacht gewonnen. De twee derde prijzen gingen naar de parturen van Dronrijp 1 en Dronrijp 2

In de opstap d.e.l. waren de parturen iets meer aan elkaar gewaagd. De finale ging tussen Anne Dieuwke Dijkstra, Leeuwarden, Romy Postma, Winsum en Judith Cuperus, Folsgare, Gerbrich Koster, Tzum. Tot halverwege de partij ging het gelijk op, maar uiteindelijk gingen Anne Dieuwke en Romy met de eerste prijs aan de haal. De derde prijs ging naar het partuur Anke Wassenaar, Minnertsga Geertje Bijlsma, Wouterswoude.

Uitslag Afdeling:

1ste Prijs Makkum
Ilse Zwaagstra
Lieke van Loon
Larissa Smink

2de Prijs Jirnsum
Senna Keulen
Janna Posthumus
Foke Jil Bakker

3de Prijs Dronrijp 1
Femke Alberda
Senne Idsardi
Iris Veltman

3de Prijs Dronrijp 2
Janneke Bakker
Ilse Marije van Beem

Uitslag Opstap d.e.l.

1ste Pijs
Anne Dieuwke Dijkstra Leeuwarden
Romy Postma Winsum

2de Prijs
Judith Cuperus Folsgare
Gerbrich Koster Tzum

3de Prijs
Anke Wassenaar Minnertsga
Geertje Bijlsma Wouterswoude

De Kaatsvereniging Wez Wis wil ook de Sponsor Stichting AlphaTrots bedanken om deze wedstrijd te sponseren.