Op vrijdag 13 mei was de eerste ledenpartij voor de jeugd. Om 18.00 gingen de meeste kinderen los. Helaas zat het weer niet helemaal mee. Het was gelukkig wel droog, maar oh wat was het koud!

Gelukkig heeft het het kaatsen niet belemmerd, want er werd fantastisch gekaatst door de kinderen!

Bij de welpenbeginners werd er in een aangepaste spelvorm gekaatst. Voor deze 5 kinderen was het de eerste echte wedstrijd. Het was een groot succes, en wat was het spannend!

De uitslag was als volgt:

1e prijs: Jurre Duizendstra
2e prijs: Werner Bosma
3e prijs: Esmee Kooistra
4e prijs: Jentsje Wiarda
5e prijs: Rixt Punter

Bij de welpenmeisjes waren er 3 parturen, zij kaatsten een poule. Er waren 2 prijzen te winnen. De uitslag was als volgt:

1e prijs: Ilse Kooistra
Brecht de Groot

2e prijs: Marrit de Groot
Renske Wiarda

Bij de welpenjongens waren ook 3 parturen ook hier werd in een poule gekaatst.

Hier was de uitslag:

1e prijs: Daan Kooistra
Boaz Compagne

2e prijs: Tymo Duizendstra
Jelke Veldhuis

Bij de pupillen meisjes waren 4 parturen.

Hier was de uitslag als volgt:

1e prijs: Sigrid Timersma
Ymkje Landman

2e prijs: Nynke v/d Velde
Marije Wiarda

De pupillen jongens en de schooljongens kaatsten samen. Hier waren ook 4 parturen. De uitslag was als volgt:

1e prijs: Jens Kooistra
Allard v/d Berg

2e prijs: Sybrand Veldhuis
Sietse de Jong

Rond 21.00 waren alle kinderen uitgekaatst, en konden de kinderen onder een lekkere warme douche! Ondanks de kou was het een leuke kaatsavond!

De Kaatsvereniging Wez Wis wil ook de Sponsor dhr. T. de Wolf bedanken om deze wedstrijd te sponsoren.