Ondanks dat er in het begin van week goed weer was voorspeld, werd de KNKB partij meisjes d.e.l.+ verl. op zondag 31 mei onder regenachtige omstandigheden op het kaatsveld in Raerd gekaatst. Met een totaal van 11 partuur werd dit ondanks het ruige weer een geslaagde partij met veel spannende wedstrijden. De finale werd gekaatst door : Jinka Krist (Wergea), Ineke van der Ploeg (Ried) en Martzen Deinum (Wommels) tegen Marije Hellinga (Marsum), Wybrig Bakker (Jirnsum) en Famke van der Veen (Lollum-Waaxens). Het partuur van Jinka Krist (Wergea)was de sterkste en won de partij overtuigend met 5-1 6-6. De 3e prijs was er voor het partuur Lotte Delgrosso (Marsum), Lisette Tolsma (Dronryp) en Mintje Meintema (Dronryp).

D.e.l.+verl. afd. meisjes:
1e prijs: : Jinka Krist (Wergea), Ineke van der Ploeg (Ried) en Martzen Deinum (Wommels
2e prijs: Marije Hellinga (Marsum), Wybrig Bakker (Jirnsum) en Famke van der Veen (Lollum-Waaxens)
3e prijs: Lotte Delgrosso (Marsum), Lisette Tolsma (Dronryp) en Mintje Meintema (Dronryp).

Nog een speciaal dankwoord namens het bestuur voor alle vrijwilligers/perkenleggers/ keurmeesters/ clubscheidsrechters/kransenmakers en niet te vergeten onze waarnemend voorzitter welke deze partij weer prima hebben laten verlopen.

Deze partij werd gesponsord door Stichting Alphatrots te Raerd

IMG_0366 IMG_0364 IMG_0363