Op vrijdag 15 Mei was het tijd voor de jaarlijkse federatie partij op het kaatsveld in Raerd. De deelname viel dit jaar ten opzichte van de van vorige jaren iets wat tegen. Zo hadden we in 2014 een record van 138 kaatsers op het veld staan en dit jaar ‘maar’ 103.

Om 12.00 uur starten alle categorieen meet kaatsen behalve de schooljongens. 2 kaatsers in deze categorie waren op basis van de berichtgeving van de KNKB in de veronderstelling dat de partij 13.00 uur begon. Traditie getrouw is dit in Raerd natuurlijk 12.00 uur. Na een vetraging van een uur konden om 13.00 uur ook de schooljongens los. Binnen de 8 categorieën werden alle omlopen op een winderig en koud sportveld enthousiast en vol overgave gekaatst. De hele middag hebben kaatsliefhebbers kunnen genieten en werd er met regelmaat mooi spel getoond. Vooral de finale van de schooljonges was met 5-5 6-6 een echte kraker.

Om 15.00 uur konden de eerste prijzen worden uitgedeeld waarna ook de laatste kransen tegen 18.30 uur werden omgehangen. Het bestuur, alle vrijwilligers, ouders, bezoekers en de kaatsers kunnen terug kijken op een zeer geslaagde kaatsmiddag.

De sponsor:

M&B Bevestigingsmaterialen – Raerd

De uitslagen:

Welpenmeisjes:

1e prijs: Fardau Terra & Marleen Haarsma
2e prijs: Nadya Renske Moufakkir & Ylse Zijlstra
3e prijs: Femke Wijnstra & Marijke van der Weide
4e prijs: Janna Veldhuis & Thirza Hotsma

Welpenjongens:

1e prijs: Jelmer Foppe Drijfhout & Otte Algra
2e prijs: Sybrand Veldhuis & Jens Kooistra

Pupillenmeisjes:

1e prijs: Anna Dieuwke Dijkstra & Sigrid Timersma
2e prijs: Tara Brit van der Meulen & Lisa Jorna
3e prijs: Foke Jill Bakker & Amarins de Groot
4e prijs: Baukje Heeringa & Tessa Venema

Pupillenjongens:

1e prijs: Mark van Dijk & Ruben Sjerps
2e prijs: Harold de Boer & Rense Sikkema & Jannes T Koopmans
3e prijs: Galil Teake Moufakkir & Roy Kinderman
4e prijs: Rein Breuker & Tjerk Kamsma

Schoolmeisjes:

1e prijs: Jildou Ekema & Hester de Boer & Yeke Hoekstra
2e prijs: Dian Dijkstra & Jitske Kamsma & Dina Haarsma

Schooljongens:

1e prijs: Stan van den Berg & Allard Dijkstra & Dennis Reekers
2e prijs: Werner Veenstra & Hedser Mud
3e prijs: Wessel van der Woud & Jesse Ypma
4e prijs: Marcus Heeringa & Jesse van der Velde & Jauke Sikkema

Meisjes:

1e prijs: Albertine Brinksma & Dieuwke Roelfsema
2e prijs: Anne Baukje Bloem & Jisina v/d Boogerd

Jongens:

1e prijs: Thomas Miedema & Jesse de Jong & Redmer Wijnstra
2e prijs: Bote Groen & Bauke A. Boersma & Sybren Visser

Invalid Displayed Gallery

v