Op deze zondag 7 juni stond voor de 2e keer dit jaar een ledenpartij op het programma voor zowel jeugd als senioren.  De jeugd had er zin in want ron 8.15 uur stonden de eerste kinderen naast de penningmeester om de inleg te betalen. Bij het betalen van de inleg kregen alle deelnemers namens de hoofdsponsor OrangeGas een retro sporttas aangeboden. Een prachtig cadeau waar alle kinderen erg blij mee waren.

Dankzij het prachtige weer gingen alle kinderen om 9.00 uur vol enthousiasme los. En werd er al snel plezierig en sportief gekaatst. Ondanks de harde wind wisten de kinderen het perk goed te vinden. Ook de boven werd meerdere malen gepasseert. Een prachtige kaatserij waarvan de ouders en pakes en beppes met volle tegen genoten!

Bij de welpenmeisjes werd er flink en snel doorgekaatst, ze speelden in 2 poules waarvan de winnaars een finale speelden, hier was de uitslag als volgt:

1e pr
Ilse Kooistra
Brecht de Groot

2e pr
Nina van der Meer
Femke veenstra

Bij de welpenjongens waren er 4 parturen, zij speelden een competitie en op basis hiervan konden we de volgende uitslag noteren:

1e pr
Sybrand Veldhuis
Jelke Veldhuis

2e pr
Jens Kooistra
Nick Venema

Door het mooie weer werd er door de oudere jeugd ook vlot doorgekaatst. Waar de welpen anders moeten wachten totdat de oudere jeugd uitgekaatst was gebeurde nu het ongelofelijke en ondekbare 😉 De oudere jeugd was als eerste uitgekaatst. De prijzen werden hier als volgt verdeeld;

 

Pupillen jongens/meisjes

1e pr
Redmer Veldhuis
Leona van Dam

2e pr
Henk Veenstra
Nynke van der Velde

Schooljeugd

1e pr
Sander van der Velde
Sietse de Jong

2e pr
Rinse v/d Hem
Jildau Postma

Nadat de kinderen de kaatsarena hadden verlaten konden de senioren kaasters aantreden. Met 6 partuur van 3 man op de lijst was het bestuur zeer tevreden. Vanwege een goede suggestie van een kaatsend lid werd er op het laatste moment gekozen om 3 lijsten te kaatsen. Zo hoefden er geen parturen stil te zitten en kond het publiek telkens kijken naar 3 wedstrijden.

Dat de lotingcommissie goed werk had verricht bleek al uit de eerste omloop. Alle partijen werden hier verkaatst me alle bordjes aan de telegraaf. In de tweede omloop was dit weer het geval en in de derderomloop weer bij 2 partijen. De hele middag werd er dus zeer aantrekkelijk en scherp gekaatst. Ook de 4 deelnemende vrouwen stonden hierbij meer dan hun mannetje. Klasse dames!!

Hierbij de volgende uitslag:

1e pr
Job Veldhuis
Berend Raap
Jan Teitsma

2e pr
Jorrit Jorritsma
Jentje Zantema
Eveline van der Meulen

Na deze enerverende dag rest ons verder niets anders dan onze sponsoren te bedanken Van der Weerd Installatietechniek & Bouw Service Plaizier.

Invalid Displayed Gallery