Vandaag stond de traditionele straatkaatspartij gesponsord door de V.O.F. Veldhuis uit Raerd op de agenda. Na het succes van vorig jaar lagen er ook dit jaar weer 2 perken naast elkaar voor het dorpshuis. De aanmeldingen voor deze editie verliepen wat stroef maar uiteindelijk na wat telefoontjes van het bestuur stonden er om 15.00 uur toch 4 vrouwen en 16 mannen op de lijst. Een mooi aantal om een vlotte lijst te kunnen kaatsen.

De loting van deze partij verliep dit jaar wat anders als de voorgaande jaren. De kaatsers bepaalden hun eigen lot door bij het betalen van de inleg en lootje te trekken. Uiteindelijk leverde dit een lijst om met 8 aan elkaar gewaagde parturen. Waar het in de ochtend nog windstil was trok in de namiddag de wind aan waardoor het boven de perken in de dorpskern aardig spookte. Het was dan ook voor de opslagers even zoeken naar de juiste richting. De een had hier wat meer opslagbeurten voor nodig dan de ander….

Daar het vorig jaar nog een discussie was over ‘wel of niet in één keer boven’ gaf het bestuur dit jaar aan dat in één keer boven toegestaan was. Dit zoals het hoort. Ondanks de harde wind hadden de meeste kaatsers hier geen moeite mee. Er belanden zelfs enkele ballen op het dak en in de goot van het dorpshuis. Gelukkig had de wedstrijdsponsor hier in de vorm van een ladder een oplossing voor.

Na 3 enerverende  omlopen met aantrekkelijke partijen zag de uitslag er bij de mannen als volgt uit;

Winnaarsronde
1e Koos de Vries en Oeltsje van der Woude
2de Job Veldhuis en Gerard van der Meer

Verliezersronde
1e Jeroen de Vries en Lammert Visser
2e Fokko Kooistra en Tjeerd Veenstra

De 4 dames kaatsten in het perk naast het dorpshuis een onderlinge competitie. Dat zij zeer aan elkaar gewaagd waren bleek aan de minieme verschillen in voor hen tegen eersten. De lieftallige assistente van het bestuur moest tot in de punten doorrekenen via de winnares zou worden. De tweede prijs moest zelfs door de dames gedeeld worden.

1e Froukje Smith
2e Saroya de Vries / Tamara Struiving
3e Gea Wijnstra

Tijdens en na het kaatsen konden de kaatsers en het publiek aanschuiven bij het warme buffet verzorgd door de topkok van de merkecommissie, Roel Punter.

Het bestuur wil graag de wedstrijdsponsor  V.O.F. Veldhuis nogmaals danken en ook de Merkecommissie bedanken voor het verzorgen van het heerlijke warme buffet! Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!!