Op zaterdag 21 maart stond de eerste officiële wedstrijd van het seizoen gepland. De wedstrijd werd gesponsord door Celsus Bouwtoezicht uit Raerd. De senioren openden het seizoen 2015 met een zaalkaats wedstrijd in Sporthal de Greidhoeke te Easterein. Helaas viel met 6 partuur dit jaar ondanks de berichtgeving en de mond op mond reclame de deelname tegen.

Om 18.00 uur kon gestart worden met het kaatsen. De eerste omloop was voor velen na een lange winter wat onwennig. De resulteerde dan ook in vele buitenslagen, kweaslagen en ook werd het plafond vele malen geraakt. Helaas was er door een vervelende blesure al vroeg in de eerste omloop een uitvaller. Hierdoor moets worden geschoven in de lijst maar kon uiteindelijk toch verder worden gekaatst. Er waren ook dit jaar weer enkelen die vrij soepel in de heupen waren en het perk en de boven wel wisten te vinden. Zou het dan toch het badmintonnen zijn?

De eerste omloop zorgde voor een aantal verrassende uitslagen zo gingen de beoogde favorieten (volgens hun zelf) er in de eerste omloop met 5-0 af. De andere partijen waren wat spannender en drie maal kwam er 5-5 aan de hang met 1 maal 5-5 6-6. De degelijke kaatsers waren ook vandaag weer in het voordeel!

Al met al werd er leuk en spannend gekaatst en tussentijds genoten van een versnapering in de zeer goed georganiseerde en nette kantine van sporthal de Greidhoeke. Bij enkelen kwamen de eerste pijntjes opzetten en werd en voor zondag spierpijn voorspeld.

Na afloop van het kaatsen was het veld snel opgeruimd en werden de douches opgezocht. Na een paar alcoholische versnaperingen en na de aantrekkelijke potten voetbal van de 2 noordelijke clubs nam de voorzitter het woord en werden eerst de prijzen van het seizoen 2015 voor de senioren uitgereikt.

De uitslag

1e. Durk Jan Zantema
Tryntsje Schaap

2e. Jeroen de Vries
Pieter Siesling

Na de prijsuitreiking bleef het nog lang onrustig in Sporthal de Greidhoeke. En werden onder het genot van wat ‘vlammende’ hapjes enkele technieken uit de doeken gedaan die niks met kaatsen te maken hadden…

Invalid Displayed Gallery