Andere seizoenen stond eind juni altijd het straatkaatsen op de agenda van onze vereniging. Dit seizoen niet. Vorig jaar kwam het bestuur ter ore dat het de jeugdleden ook wel eens leuk leek om met een zachtebal te kaatsen. Enthousiasme moedigen we aan vandaar dat we hebben besloten om dit jaar een zachtebalwedstrijd te organiseren voor alle categorieën.

Op de zonnige zaterdagmiddag  waren de jeugdleden al vroeg op het kaatsveld aanwezig om alvast te oefenen met de zachtebal. Dat het anders was dan met de gewone kaatsbal bleek al snel maar leuk was het zeker. Toen om 17.00 uur iedereen aanwezig was kon in alle categorieen gelijktijdig gestart worden met kaatsen. De jeugd kaatse in poules, de dames een onderling klassement en de heren kaatsten als partuur een onderling klassement.

Helaas het het zonnetje om 17.00 uur plaats gemaakt voor wat bewolking en vlak daarna gingen de hemelsdeuren open en werd het een natte kaatsmiddag. Gelukkig was het alles behalve koud en zat de sfeer er op het veld er al snel in. Wennen was het voor de meeste kaatsers zeker want her en der werd het perk nog wel eens gemist door de opslagers. De kinderen leken daar wat minder last van te hebben.

Na de eerste omloop lagen de eerste worsten en hamburgers op de BBQ en werd er in de kantine genoten van patat, ijsco’s en een ‘Frisje’. De kinderen deden het zich eigenlijk niet aan tijd en wouden wel graag door kaatsen. Even na 9 uur was bij alle categorieen de laatste omloop verkaatst en konden de prijzen worden uitgereikt.

De winnaars van deze kaatsmiddag zijn;

Welpen beginners

  1. Jurre Duizendstra
  2. Werner Bosma

Welpen

  1. Tymo Duizendstra & Brecht de Groot
  2. Ilse Kooistra & Renske Wiarda

Pupillen

  1. Sanne van Vilsteren & Marten de Jong
  2. Sigrid Timersma & Maije Wiarda

Dames

  1. Baukje van der Meulen
  2. Jelly Gretha van Vilsteren

Senioren

  1. Sjoerd Stelwagen & Foeke Jan Raap
  2. Doete de Kooistra & Cornelis Timersma & Wobbe Kooistra

De kaatsers en het bestuur van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën danken de sponsor van deze wedstrijd; Administratie kantoor S.G de Groot uit Raerd