Jeroen

U bent hier::/Jeroen de Vries

About Jeroen de Vries

This author has not yet filled in any details.
So far Jeroen de Vries has created 44 blog entries.

Jaarvergadering 22 maart 2019

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege GeaënDatum: vrijdag 22 maart 2019Tijd: 20.00 uurPlaats: Doarpshûs Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018 5. Jaaroverzicht 2018 6. Financieel verslag 2018 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Voorstel nieuw bestuurslid: Janny van der Meer Pauze 9. Sponsor(en) 10. Jaarvergadering [...]

Opgave zomertraining seizoen 2018

Dit jaar starten we op donderdag 10 mei met de kaatstrainingen voor dit seizoen. Wil je dit seizoen (weer) meedoen met de training? Geef je dan snel op. De trainingen starten op donderdag 10 mei. en lopen door tot de zomervakantie. Het tijdstip waarop de training wordt gehouden maken we bekend zodra onze trainers (Gabriele en Yde) de [...]

17 febr. | Zaalkaatsen i.s.m. K.V. Jirnsum

Op 17 febr stond het eerste kaatsevenement van het seizoen 2018 op de agenda van onze plaatselijke K.V. Wez-Wis, het traditionele zaalkaatsen in Easterein. Omdat deze partij het voorgaande jaar niet door is gegaan vanwege een gebrek aan animo, was ervoor gekozen om het dit jaar samen te organiseren met de kaatsvereniging van Jirnsum. Een [...]

Jaarvergadering 16 maart 2018

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën Datum: vrijdag 16 maart 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Doarpshûs Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 17 maart 2016 5. Jaaroverzicht 2017 6. Financieel verslag 2017 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen de Vries Voorstel nieuwe [...]

Jeugdleden – Bestel een NIEUW d.e.l shirt voor het seizoen 2018

Beste jeugdleden KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën is voornemens om voor de komende seizoenen nieuwe d.e.l shirts te bestellen. Deze shirts met korte mouwen en met het logo van een shirtsponsor kunnen door onze leden worden gebruikt. De shirts mogen gedragen worden tijdens kaatswedstrijden van de KNKB, de federatie of de ledenpartijen. Het shirt blijft [...]

Opgave wintertraining Federatie Mid Fryslân

Beste jeugdleden, De Federatie Mid Fryslân wil ook deze winter weer de wintertrainingen organiseren in niveaugroepen. Als richtlijn om mee te kunnen doen aan de trainingen wil de Federatie Mid Fryslân in eerste instantie dezelfde criteria hanteren zoals dat bij de federatiewedstrijden gebruikelijk is, namelijk de opslagafstand voor de federatie. Onderstaand de criteria per categorie;   opslagafstanden Federatie KNKB Welpen [...]

Update – Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs.

Update 13 november 2013 betreffende "Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs." Zoals u in de notulen van de vergadering van 20 september j.l. over het voorstel voor de nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs heeft kunnen lezen waren er twee actie punten voor het bestuur van het Doarpshûs. Te weten; Koos de Vries stelt [...]

Notulen – Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs.

Onderwerp : Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs. Datum : Woensdag 20 september 2017 20.00uur Locatie : Jongemakrite Raerd Aanwezigen: Conform presentielijst  1. Opening Dagvoorzitter Jeroen de Vries opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, een speciaal welkom voor de ereleden van de IJsclub, Jelle Veenstra en Piet Kooistra en erelid van [...]

Huldiging winnaars NK Pupillen Jongens – Zaterdag 7 oktober, 19.00 in Raerd

UITNODIGING   Betreft: Huldiging winnaars NK Pupillen Jongens Datum: Zaterdag 7 oktober Tijd: 19.00 t/m 21.00 uur Plaats: Doarpshûs Raerd   24 juni 2017 staat bij het bestuur en de leden van KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën in het geheugen gegrift als de dag dat Sybrand, Jelmer Foppe en Jens voor onze vereniging het NK [...]