Beste Kaatsvrienden,
Ieder jaar organiseert onze kaatsvereniging een aantal K.N.K.B. wedstrijden.
Dit jaar zijn dat er twéé te weten op:

  • Zondag 11 Mei een Meisjes afd. + d.e.l. aanvang 10.00 uur.
  • Zondag 18 Mei een Jongens A + B klasse aanvang 10.00 uur.

Het spreekt vanzelf dat alles er tijdens zo’n K.N.K.B. wedstrijd wat officiëler aan toe gaat dan bij een normale ledenpartij.

De kaatsvereniging moet daarvoor keurmeesters leveren, die er op letten of een bal uit of in is of er niet wordt overgelopen en nog veel meer voor het kaatsspel zeer belangrijke zaken.  Vier jaar geleden zijn we gestart met het vragen van leden die hierbij willen assisteren. Dit was een succes, bijna alle gevraagde keurmeesters hebben gehoor gegeven aan ons verzoek om één dagdeel hierbij te helpen.  Ook de K.N.K.B en de scheidsrechters geven onze vereniging hiervoor een compliment dat wij
(lezen als leden) ieder jaar met de K.N.K.B wedstrijden de lijnen weer goed bezet hebben.

Om het kaatsbestuur te ontlasten tijdens deze wedstrijden doen wij weer een beroep op onze leden om ons hierbij te assisteren. Daarom vragen we ook nu weer aan de leden om het bestuur éénmaal per jaar één dagdeel  (’s ochtends van 09.30 tot 13.00 uur of ’s middags van 12.30 uur tot ca. 16.00 uur) als keurmeester te willen assisteren.

Oei, zul je misschien denken, keurmeester op een K.N.K.B. wedstrijd dat is niets voor mij. Nou, dat valt best mee. Met een paar goeie ogen en een hand die opgestoken kan worden ben je al een heel eind. Bovendien krijg je vooraf duidelijke instructies van één van de bestuursleden. Al gauw zul je dan merken dat het niet alleen eenvoudig is, maar vooral ook heel erg leuk om op deze manier deel uit te maken van een kaatsfestijn in eigen dorp.

We zijn alvast zo vrij geweest om je bij één van de wedstrijden in te delen. Kun je op die dag niet dan willen we je vragen om zelf te ruilen met een andere vrijwilliger. Lukt dit echt niet dan wel graag even afbellen met één van de bestuursleden.

In alle overige gevallen zullen we je van harte welkom heten op de datum die in bijgaande lijst staat vermeld. Je kunt je op de aangegeven tijd melden in de sportkantine bij Alex v/d Woude. Alex staat klaar om je te ontvangen en je plek aan te wijzen waar je staat ingedeeld.
Van ons mag je verwachten dat we je inzet zullen belonen met een prima verzorging op het gebied van eten en drinken.

Wij kunnen toch ook op jou rekenen en samen met jou, van de K.N.K.B. wedstrijden in Raerd weer een groot succes te maken.

Alvast bedankt voor jou medewerking.

Het kaatsbestuur.