Zondag 10 mei stond er een KNKB partij op de agenda, op het kaatsveld van KV Wes Wiz te Raerd. Dit in de
Categorie welpenjongens. In 1e instantie zou er gekaatst worden in een A+B klasse +herkansing (minimale deelname hierbij zijn 24 kaatsers). Doordat het aantal bleef steken op 21 kaatsers (11 parturen) is de wedstrijd omgezet naar een del. wedstrijd met herkansing.

Onder leiding van (club)scheidsrechters Berend Raap en Sjoerd Stelwagen werd er met veel enthousiasme al voor 10.00 gestart. Onder optimale omstandigheden werd het een prachtige dag voor alle kaatsers en publiek natuurlijk. Bij menig partij werd er zeer spannend gekaatst waarbij de winnaars niet te voorspellen waren. Uiteindelijk gingen de volgende winnaars met de prijzen naar huis:

Uitslag
Winnaarsronde:

1e prijs:
Pieter den Breejen (Arum)
Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier)

2e prijs:
Doede de Jager (Tirns)
Sybrand Veldhuis (Raerd)

3e prijs:
Redmer Wiersma (Easterein)
Jens Kooistra (Raerd)

Herkansing:
Het partuur van Rinnert Tolsma verloren de eerste omloop met 5-1 en 6-2. De herkansingsronden hierna werd overtuigend gewonnen met 5-3 en 6-2. De opvolgende omloop bleef dit partuur staan, waarna de spannende finale
Werd gewonnen met 5-5 en 6-2.

1e prijs:
Rinnert Tolsma (Arum)
Sjouke Beimers (Bitgummolen)

2e prijs:
Durk Bootsma (Tirns)
Harmen Zuidema (Minnertsga)
Deze partij werd gesponsord door Autobedrijf Sypersma te Oosterwierum en Elzinga BV te Irnsum.

Invalid Displayed Gallery