Onder barre omstandigheden met veel regen en harde wind, maar in de luwte van het raerder bos werd er zondag 11 mei op het kaatsveld in Raerd weer gestreden om de prijzen. Voor deze afdelingspartij hadden zich 16 partuur opgegeven. Na een lange dag vol prachtige wedstrijden werd de finale gekaatst door de parturen van Wommels en Marsum. Dit waren de parturen van: Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia tegen Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga.
Na een enerverende partij waarbij beide parturen de kans op winst hadden, was het Wommels welke aan het langste eind trok met 5-5 6-2. De 3e prijzen waren voor de parturen van Berltsum en Goenga.

Afdelingmeisjes:
1e prijs: Wommels: Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia
2e prijs: Marsum: Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga
3e prijs: Berltsum: Esmee Ynema, Anke Zwart en Ilse Tuinenga
3e prijs: Goenga: Sanne Hylkema, Andrea Kroes

Deze partij werd gesponsord door Tiepie Engineering te Sneek en Elzinga BV te Jirnsum

Invalid Displayed Gallery