Onder barre omstandigheden met veel regen en harde wind, maar in de luwte van het raerder bos werd er zondag 11 mei op het kaatsveld in Raerd weer gestreden om de prijzen. Voor deze d.e.l. + verl. afdelingspartij hadden zich 27 kaatsters zich opgegeven. Na een lange dag vol prachtige wedstrijden werd de finale gekaatst door: Jennie Terpstra (Mantgum), Albertina Brinksma (Reduzum) en Angela Donga (Hallum) tegen Mintje Meinema (Dronryp), Anne Nieke Bergsma (Minnertsga) en Simone Oppedijk (Hallum). Na een spannende finale was het partuur van Jennie Terpstra (Mantgum)de sterkste en won de partij met 5-4 6-2. De 3e prijs was er voor het partuur Rixt Sinnema (Wergea), Jeannete Jansma (Dronryp) en Franke Jager (Dronryp).

D.e.l.+verl. afd. meisjes:
1e prijs: : Jennie Terpstra (Mantgum), Albertina Brinksma (Reduzum) en Angela Donga (Hallum)
2e prijs: Mintje Meinema (Dronryp), Anne Nieke Bergsma (Minnertsga) en Simone Oppedijk (Hallum)
3e prijs: Rixt Sinnema (Wergea), Jeannete Jansma (Dronryp) en Franke Jager (Dronryp).

Deze partij werd gesponsord door Tiepie Engineering te Sneek en Elzinga BV te Jirnsum

Invalid Displayed Gallery