Nieuwsarchief 2016

Onderstaand een overzicht van het nieuws omtrent KV Wêz-Wis/Raerd de Lege Geaën. Ontvang je de digitale nieuwsbrief nog niet maar wil je toch op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten. Schrijf je dan in voor  voor onze nieuwsbrief. De jeugd klikt hier en de senioren klikken hier.

Wintertraining Federatie Mid Fryslân 2017

Beste jeugdleden,

De Federatie Mid Fryslân organiseert ook deze winter weer de wintertrainingen in niveaugroepen. Als richtlijn om mee te kunnen doen aan de trainingen wil de Federatie Mid Fryslân in eerste instantie dezelfde criteria hanteren zoals dat bij de federatiewedstrijden gebruikelijk is, namelijk de opslagafstand voor de federatie. Onderstaand de criteria...Lees meer

Winnaars jaarprijzen 2016

Het kaatseizoen zit er weer op! Alle wedstrijden zijn verkaatst, de trainingen zijn afgesloten, de kinderen hebben hun diploma’s behaald en de competities zijn verkaatst. Onderstaand een overzicht van alle winnaars;

Beste Ledekeatser: Ilse Kooistra & Tymo Duizendstra

Beste keatser om ûtens: Jildou Ekema (rectificatie; helaas was het bestuur wat te voorbarig met het toekennen van...Lees meer


Aanmelden: Scheidsrechterscursus Federatie Mid Fryslân

Aanmelden: Scheidsrechterscursus Federatie Mid Fryslân

Ook dit jaar heeft de federatie Mid Fryslân Pier Minnema, de KNKB en gastheer KV Jan Reitsma te Reduzum, een datum en een trainer kunnen vinden. De training zal worden gehouden op:

  • Dinsdag 26 april 2016 aanvang 19.30 uur locatie: Sportkantine te Reduzum

De doelgroep is de nieuw...Lees meer


Start training en competitie kaatsen JEUGD

Beste Jeugdleden,

Het voorjaar staat weer voor de deur wat natuurlijk betekent dat er ook weer gekaatst kan worden op het sportveld van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën. Dit jaar starten we op donderdag 14 april om 19.00 uur met de training. We trainen dit jaar in 3 groepen met...Lees meer


Openingsportseizoen 2016

In goed overleg met de Tennisclub, Ysclub, Gymnastiekvereniging OSO en het dorpshuisbestuur hebben we besloten dit jaar gezamenlijk GEEN activiteiten te organiseren op 24 april in het kader van het openingsportseizoen 2016.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie je wenden...Lees meer


Uitnodiging jaarvergadering 2016

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 18 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag jaarvergadering d.d. 20 maart 2015
5. Jaaroverzicht 2015
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald Tjalsma
Voorstel...Lees meer


Poiesz Jeugd Sponsor Actie

...Lees meer