Op zondag 29 mei stond er een KNKB meisjes partij op de agenda op het kaatsveld van K.V Wez-Wis te Raerd. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A klasse waren er vier parturen en hier werd gekaatst in een poule. In de B klasse waren elf parturen en hier werd gekaatst in een winnaars en verliezers ronde. Ondanks de sombere weersverwachting bleef het de hele dag droog en was het een lekker kaatsweer.

In de A klasse wisten de parturen Kim Dijkstra, Hester Bruinsma, Marije Hellinga en Andrea Kroes, Ineke v.d Ploeg, Jennie Terpstra beide partijen te winnen. In een spannende finale, waarin beide parturen aan elkaar gewaagd waren, trok het partuur van Andrea Kroes, Ineke v.d Ploeg en Jennie Terpstra uiteindelijk aan het langste eind.

In de B klasse ging de finale in de winnaars ronde tussen de parturen van Selma v.d Molen, Lisette Tolsma, Hesther de Boer en Wybrig Bakker, Yvonne Eisma, Trea v.d Ploeg. Hier ging de eerste prijs naar Selma, Lisette en Hesther.

Eerste prijs A-klasse
Andrea Kroes Gauw
Ineke v.d Ploeg Ried
Jennie Terpstra Mantgum

Tweede prijs A-klasse
Kim Dijkstra Makkum
Hester Bruinsma Wommels
Marije Hellinga Deinum

Eerste prijs B-klasse
Selma v.d Molen Easterein
Lisette Tolsma Dronryp
Hesther de Boer Jellum

Tweede prijs B-klasse
Wybrig Bakker Terzool
Yvonne Eisma Tzum
Trea v.d Ploeg Ried

Derde prijs B-klasse
Rixt Wijnia Wommels
Jiske Herrema Menaam
Boukje-Ellen Bosma Makkum

Eerste prijs Verliezersronde 
Selma de Boer Easterein
Anna Ennema Sexbierum
Kune Bijlsma Menaam

Tweede prijs verliezersronde
Ymkje Yntema Grou
Alien Dijkstra Easterein
Jente v.d Hem Poppenwier

De Kaatsvereniging Wez Wis wil ook de Sponsor Titan Projects bedanken om deze wedstrijd te sponseren.